Đặt làm trang chủ Chào mừng quý vị đến với Sàn mua bán doanh nghiệp ICE. Hotline: 024 32003226 - 0904504858 - 0899 986858  Hãy đăng ký thành viên  để được đăng tin mua bán doanh nghiệp, mua bán công ty, mua bán pháp nhân Miễn Phí. Giao dịch đảm bảo qua Sàn, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài            www.ice.com.vn     www.sanmuabandoanhnghiep.com   Chuyên trang Mua Bán Công Ty ICE - www.muacongty.vn           Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn            SÀN MUA BÁN DOANH NGHIỆP ICE  -  GIA TĂNG THÀNH CÔNG - NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 
Tài khoản:
Mật khẩu:
Ghi nhớ:
 
Đăng tin
Mua bán doanh nghiệp
Đầu tư dự án
Bất động sản
 
Tin tức » ICE & Hợp Tác Đầu Tư
 

Quy chế hoạt động Sàn giao dịch Mua bán doanh nghiệp ICE (Phần 2)
Thứ ba, 08.09.2015 12:32
ICE
Quy chế hoạt động Sàn giao dịch Mua bán doanh nghiệp ICE www.ice.com.vn (Phần 2)

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SÀN MUA BÁN DOANH NGHIỆP  ICE

1. Quyền của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE

1.1 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) mà Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE nêu ra.
1.2 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch.Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE.
1.3 Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên và/hoặc Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên và/hoặc Thành viên.
1.4 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE.
1.5 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE.
1.6 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
1.7 Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

2. Nghĩa vụ Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE

2.1 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE trong điều kiện và phạm vi cho phép.
2.2 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE.
2.3 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE.
2.4 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMÐT ICE.COM.VN.
2.5 Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
2.6 Sàn giao dịch TMÐT ICE.COM.VN sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra tính xác thực của các thông tin do Thành viên đăng.

2.7 Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

2.8 Sàn giao dịch TMÐT ICE.COM.VN sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE không phải chịu trách nhiệm liên đới.

XI. Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Quy chế của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT SÀN GIAO DỊCH TMĐT ICE.COM.VN. Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICEcho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.
Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài cá nhân và bí mật trước khi đưa đến một trọng tài tại Thành phố Hà Nội và chi phối bởi pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên. Như đã đề cập, Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua huấn thị hoặc các chỉ thị tương tự từ tòa án.
Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.
KHÔNG ĐẠI LÝ Không có mối quan hệ đại lý, liên doanh, nhân viên, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền, nhận lại quyền được tạo ra bởi Thỏa thuận này.
Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho 'Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có thể cung cấp cho Thành viên thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.
Ngoài các biện pháp pháp lý, Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE, ngoài các biện pháp pháp lý, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của CÔNG TY CP MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng www.ice.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ  với www.ice.com.vn theo thông tin dưới đây để được  giải đáp:

Sàn Giao dịch/Website Thương mại điện tử www.ICE.COM.VN CÔNG TY CP MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
VPGD: P610 nhà Heitower số 01 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32003226  Email: Contact@ice.com.vn hoặc ceo@ice.com.vn
CHÁT NGAY ICE
 
 
 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Mời đầu tư Dự án Sàn Mua Bán Doanh Nghiệp ICE phiên bản mới (19.07.2016)
» Ngân Hàng Công Ty - ICEBANK (28.06.2017)
» CHÁT NGAY VỚI PHÒNG KINH DOANH SÀN MUA BÁN DOANH NGHIỆP ICE TẠI ĐÂY (18.04.2019)

Các tin cũ hơn:
» Quy chế hoạt động Sàn giao dịch Mua bán doanh nghiệp ICE (Phần 1) (27.04.2015)
» Mời đầu tư Dự án ''Sàn Mua Bán Doanh Nghiệp ICE phiên bản 2.0'' hoàn toàn mới (16.03.2015)
» CHÁT NGAY VỚI SÀN MUA BÁN DOANH NGHIỆP ICE TẠI ĐÂY (03.03.2015)

Số truy cập: 022518359
Khách: 61
Thành viên: 23
Bản quyền 2007 - SÀN MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICE
Sàn Hà Nội: Tầng 6 Office Building số 32 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Sàn HCM: Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Tel / Fax: 024 32003226; Hotline: 0904504858 - 0899.98.68.58; Email: contact@ice.com.vn; CHÁT NGAY=>>
Website: ice.com.vn (Giấy phép ICP: Số 06/GP-TTĐT cấp ngày 22/1/2009) Website Đã đăng ký Bộ Công Thương (Mã số đăng ký: 2015-0201/ĐK/TMĐT)